Taking too long? Close loading screen.
LOADING...

ข่าวสิ่งแวดล้อม

/ข่าวสิ่งแวดล้อม

ข่าวสิ่งแวดล้อม

ความเเคลื่อนไหวด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากสื่อสารมวลชนและเว็บไซต์ข่าว

19 พฤษภาคม 2562 หนุนปลูกหญ้าแฝก ป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ลดปัญหาวัชพืช

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/north/1571030 สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย รณรงค์ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกปี 2562 หนุนปลูกหญ้าแฝก ป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ลดปัญหาวัชพืช สร้างความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์ของหน้าดิน การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำการฟื้นฟูทรัพยากรดินนั้น หญ้าแฝกจะช่วยยึดหน้าดินไม่ให้พังทลาย และรักษาความชื้นไว้ในดิน ซึ่งหญ้าแฝกมีประโยชน์ทุกส่วนของลำต้น กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย จึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ช่วยดักตะกอนดินไม่ให้คันคู คลอง สระน้ำ ตื้นเขิน และการปลูกหญ้าแฝกยังช่วยให้เกษตรกรใช้ในการลดต้นทุนการผลิต เช่น ใบหญ้าแฝกสามารถนำมาคลุมช่วยรักษาความชุ่มชื้นและลดปัญหาวัชพืช ทำให้ลดสารเคมีกำจัดวัชพืช ในพื้นที่ทำการเกษตร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย เปิดเผยว่า สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย รณรงค์ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกปี 2562 โดยจัดกิจกรรมการปลูกแฝก 2 กิจกรรม คือ [...]

19 พฤษภาคม 2562 กรมชลประทานย้ำภัยแล้งอีก 2 เดือน มีน้ำเพียงพอ

ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/835536 รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่าขอชี้แจงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวว่าจากสัญญาณภัยแล้งปีนี้ ที่มีผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจยาวนานขึ้นอีก 2 เดือน สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอีกประมาณเดือนละ 1,000 ล้านบาท หากภัยแล้งลากยาวไปจนถึงเดือนกรกฎาคม อาจทำให้เกิดมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจรวมประมาณ 17,300 ล้านบาท นั้น กรมชลประทานได้จัดลำดับแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ในอ่างเก็บน้ำต่างๆ เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้น้ำในพื้นที่ชลประทานทุกกิจกรรมตลอดช่วงฤดูแล้ง ได้แก่ การอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ สำรองน้ำสำหรับการใช้น้ำในช่วงต้นฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎาคม การเกษตร และการอุตสาหกรรม สถานการณ์น้ำปัจจุบัน(ณ 17 พ.ค. 62) อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง มีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 40,808 ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 54 ของความจุอ่างฯรวมกัน [...]

19 พฤษภาคม 2562 ตามหาต้นตอ “ทะเลสีดำ” หาดจอมเทียน

ที่มา: http://news.thaipbs.or.th/content/280161 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปตรวจสอบ พบว่าบริเวณดังกล่าวเป็นโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ชื่อโครงการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ส่วนขยาย) ในวงเงินค่าก่อสร้าง 124,860,000 บาท ซึ่งจุดดังกล่าวอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมอย่างหนัก ไม่สามารถใช้งานได้ทั้งที่อยู่ในระยะการรับประกัน แต่กลับถูกปล่อยรกร้าง ฝาปิดชำรุดพังเสียหาย บริเวณปากท่อระบายน้ำยังพบว่ามีคราบน้ำเน่าหลงเหลืออยู่ ส่วนบริเวณชายหาดยังพบขยะมูลฝอยลอยเข้ามาติดอยู่บนพื้นชายหาดเป็นจำนวนมาก และยังส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณ ผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มชาวบ้าน เปิดเผยว่าจุดดังกล่าวมักจะมีน้ำสีดำไหลล้นออกมาและส่งกลิ่นเหม็น ซึ่งจุดนี้ถือเป็นจุดรวมน้ำจากท่อระบายน้ำ เดิมทีมีระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่ทะเล แต่ระบบบำบัดชำรุดมานานแล้ว ทำให้น้ำทะเลกลายเป็นสีดำ ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านและนักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการพิเศษเมืองพัทยา ผู้ใหญ่บ้านตำบลนาจอมเทียน ลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมประสานไปยังเทศบาลตำนาจอมเทียนเจ้าของพื้นที่ แต่ยังไม่มีการตอบรับแต่อย่างใด นายอำเภอสัตหีบ ยอมรับว่าซอยนาจอมเทียน 8 เกิดปัญหานี้มาสักระยะแล้ว เพราะเทศบาลไม่มีบ่อบำบัดน้ำเสียกลางให้ผู้ประกอบการใช้ร่วมกัน จึงใช้ระเบียบบังคับผู้ประกอบการที่พักให้ทำบ่อบำบัดน้ำเสียเองภายในกิจการ ก่อนปล่อยลงท่อระบายน้ำ และจะมีเวลาเปิด-ปิดชัดเจน [...]

19 พฤษภาคม 2562 ป่าไม้แม่ฮ่องสอน ปลูกไม้ยืนต้นกว่า 300 ต้น เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190519093307345 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมปลูกไม้ยืนต้น จำนวนกว่า 300 ต้น บนพื้นที่กว่า 5 ไร่ ณ บริเวณวัดผาอ่าง ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2562 เพื่อปลูกจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการให้ความสำคัญของการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว ตลอดจนลดภาวะโลกร้อน ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันวิสาขบูชา เป็นวันต้นไม้แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทยตระหนัก และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์ และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เพื่อเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคต

19 พฤษภาคม 2562 ญี่ปุ่นอ่วมภัยธรรมชาติ “ฝนหนัก” ในรอบ 50 ปี เตือน “ภูเขาไฟ” ใกล้โตเกียวจ่อปะทุ

ที่มา: https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_2531074 สถานการณ์ภัยธรรมชาติในประเทศญี่ปุ่น หลังมีพายุฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดคาโงะชิมา ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะคิวชู อิทธิพลของพายุก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ลมกระโชกแรง ต้นไม้ล้มระเนระนาด และดินโคลนถล่มปิดเส้นทางเชื่อมต่อกับภูเขา ส่งผลให้นักท่องเที่ยวอย่างน้อย 262 คนติดอยู่ด้านบน ไม่สามารถลงมาได้ ผู้ว่าการจังหวัดคาโงะชิมาระบุว่าปริมาณน้ำฝนที่วัดได้ในจังหวัดคาโงะชิมาอยู่ที่ 50 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งหลังจากตกนาน 12 ชั่วโมง จนถึงเวลา 20.00 น. ของวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคมมีปริมาณน้ำฝนมากกว่า 420 มิลลิเมตร มากเป็นประวัติการณ์ในรอบ 50 ปี พร้อมประสานงานไปยังกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินเพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย วันเดียวกันสำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นประกาศยกระดับการเตือนภัยภูเขาไฟฮาโกเน่ ในจังหวัดคานากาว่า ใกล้กรุงโตเกียว ขึ้นเป็นระดับ 2 [...]

19 พฤษภาคม 2562 คุมเข้มโบราณสถาน

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/article/709938 กระทรวงวัฒนธรรมของเปรูแถลงว่า ตั้งแต่วันที่ 15-28 พ.ค. นี้ ขอจำกัดเวลาการเข้าชมวิหารสุริยัน, วิหารปักษาและอินธิฮัวทานา สโตน เพื่อควบคุมอย่างเคร่งครัดสำหรับโบราณสถานมรดกโลกแห่งนี้ตามประกาศของยูเนสโก สาเหตุนั้นก็เพื่อสงวนรักษาโบราณสถาน “มาชูปิกชู” เอาไว้ เพราะมีหลักฐานการเสื่อมโทรมของสภาพหน้าหินอันเนื่องมาจากนักท่องเที่ยวไปเยือนจุดสำคัญทั้ง 3 จุดดังกล่าว ในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวเกือบ 6,000 คนได้รับอนุญาตให้ขึ้นไปชมซากโบราณสถานสมัยศตวรรษที่ 15 ซึ่งแบ่งเป็นสองช่วงเวลาด้วยกัน แต่แผนการใหม่นั้นจะจำกัดเวลาเหลือแค่ 3 ชั่วโมงเท่านั้นสำหรับการเข้าชม 3 จุดสำคัญดังกล่าว จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการจำกัดเวลาดังกล่าว ก่อนที่จะประกาศใช้จริงอย่างถาวร เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้นไป มาชูปิกชู มีความหมายว่ายอดเขาผู้ชราในภาษากีชัวของชนพื้นเมืองอินเดียนในแถบนั้น อยู่บนยอดเขาที่อุดมสมบูรณ์ สร้างขึ้นสมัยจักรพรรดิปาชากูตี [...]

X