การประชุมหารือ เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีท่าเทียบเรือ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๓ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีท่าเทียบเรือ โดยมี นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. ผู้บริหาร สผ. และผู้บริหารกรมเจ้าท่า พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๒ หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมได้หารือประเด็นปัญหาข้อกฏหมายเกี่ยวกับการอนุญาตท่าเทียบเรือของกรมเจ้าท่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยที่ประชุมมีมติเห็นควรปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จ.พังงา และหาแนวทางในระยะสั้นเพื่อช่วยให้การดำเนินการในการพิจารณารายงาน EIA รวดเร็วขึ้น ซึ่งกรมเจ้าท่า และ สผ. ร่วมกันศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการทบทวนโครงการที่ต้องจัดทำรายงาน EIA กรณีท่าเทียบเรือ โดย สผ. มีแผนทบทวนฯ EIA ด้านคมนาคม ในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓  

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์   สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi likit ankara escort Huluhub.com diyarbakirescort.com türkçe altyazılı porno hd porno türk porno çankaya escort ankara escort eryaman escort