การประชุมคณะทำงาน เพื่อกลั่นกรองโครงการ ที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ได้จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อวันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๒ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน และดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีมติเห็นชอบในหลักการต่อเอกสารข้อเสนอโครงการ Effectively Managing an Ecological Network of Marine Protected Areas in the Large Marine Ecosystems in the ASEAN Region (ASEAN ENMAPS) ซึ่งจะขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก รอบที่ ๗ สาขาความหลากหลายทางชีวภาพในวงเงินทั้งหมดที่เหลืออยู่ (๙๙๓,๓๗๘.๘๘ ดอลลาร์สหรัฐ) ก่อนนำเสนอสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ คณะกรรมการพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อพิจารณาจัดทำเอกสารแสดงเจตจำนงเข้าร่วมโครงการ ต่อไป ในการนี้ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. เข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมประชุมประมาณ ๒๕ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi likit ankara escort Huluhub.com diyarbakirescort.com türkçe altyazılı porno hd porno türk porno çankaya escort ankara escort eryaman escort