การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ NDC Support Project : Delivering Sustainability through Climate Finance Actions in Thailand ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องอีเทอร์นิตี้ บอลรูม ชั้น G โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ NDC Support Project: Delivering Sustainability through Climate Finance Actions in Thailand ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ดร. ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำหน้าที่ ฝ่ายเลขานุการ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินโครงการ และได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับแผนงานและงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ รวมถึงการยกระดับการดำเนินงานของประเทศให้บรรลุเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC) จากงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมโครงการ Climate Promise ของ UNDP พร้อมทั้งได้ร่วมกันกำหนดกรอบข้อเสนอแนวคิดโครงการ (Concept Note) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์สำหรับขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และนำไปประกอบการพัฒนาข้อเสนอโครงการ (Project Proposal) ที่สมบูรณ์ต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi canlı bahis siteleri güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit ankara escort Huluhub.com diyarbakirescort.com hd porno türk porno çankaya escort ankara escort eryaman escort